Szukaj:

W dniach 23-25 kwietnia 2008 roku odbyło się kolejne Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT”, które organizowane jest w Politechnice Gdańskiej co dwa lata.

Celem tego Seminarium była ocena działań prowadzonych w Polsce na tle najnowszych osiągnięć krajów stosujących zaawansowane metody działań prewencyjnych. Powinno to służyć rozpowszechnianiu wiedzy, wymianie doświadczeń i wyników badań naukowych z partnerami z Polski, jak i z zagranicy. 

Pierwsze prace nad formułą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego BRD rozpoczęliśmy na początku lat 90., gdy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych sięgała prawie 8 tys. Prace te doprowadziły do powstania programu GAMBIT ’96 pt. „Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, w którym głównym warunkiem skuteczności jego realizacji była właśnie integracja działań Partnerów z różnych specjalności; drogownictwo, nadzór nad ruchem drogowym, edukacja, kontrola techniczna pojazdów, kształcenie i egzaminowanie kierowców, kończąc na strukturach odpowiedzialnych za legislację.