Szukaj:

Diagnoza stanu brd w Polsce wskazuje, że największa gęstość ofiar śmiertelnych występuje na drogach krajowych. Chociaż stanowią one zaledwie 6% długości sieci drogowej porusza się po nich aż 35% pojazdów i rejestruje się 37% wszystkich ofiar śmiertelnych. Od 2001 roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach na drogach krajowych oscyluje wokół 2000 ofiar. Pomimo wielu podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań stawianych przez Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.

Celem opracowania było przygotowanie szczegółowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego jako narzędzia do ochrony życia uczestników ruchu drogowego na drogach krajowych. Działania te powinny wynikać z diagnozy obecnego i prognozowanego stanu brd na drogach krajowych. Program „GAMBIT- Drogi Krajowe” będzie bazował na założeniach wynikających z Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005 i realizował jego zadania priorytetowe w zakresie infrastruktury drogowej dotyczące dróg krajowych (cel 1, priorytet 3, działanie 6, karta KZ-13-60).

Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT „Drogi Krajowe” został przygotowany przez Konsorcjum Fundacji Inżynierii Lądowej z Gdańska, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Opracowanie zgodnie z umową składa się z siedmiu części:

I. Diagnoza stanu i systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych
II. Założenia do Programu
III. Program długoterminowy - Strategia BRD na drogach krajowych do roku 2013
IV. Program Operacyjny BRD (w ramach PO Środowisko i Infrastruktura) na drogach krajowych na lata 2007 – 2013
V. I Plan Realizacyjny BRD na drogach krajowych na rok 2007
VI. II Plan Realizacyjny BRD na drogach krajowych na 2008 - 2010
VII. Założenia do III Planu Realizacyjnego BRD na drogach krajowych na lata 2011 - 2013


Złożony charakter zjawiska powstawania wypadków drogowych sprawia, że skuteczne działania prewencyjne powinny być prowadzone w sposób całościowy, skoordynowany i uporządkowany z zaangażowaniem spójnego zespołu metod oraz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Oznacza to, że niezbędne jest funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który jest zdolny do ciągłego upewniania się, że wszystkie okazje służące poprawie brd są rozpoznawane i wdrażane we wszystkich fazach planowania, projektowania, budowania i eksploatacji infrastruktury drogowej.

Układ Programu:

  • Diagnoza
  • Strategia do roku 2013
  • Program Operacyjny 2007 – 2013 dla POIŚ
  • Plany Realizacyjne:

I - Plan Realizacyjny na rok 2007
II – Plan Realizacyjny na lata 2008 – 2010
III – Plan Realizacyjny na lata 2011 - 2013

 

Pobierz syntezę (format: PDF, rozmiar: 5,7 MB)