Szukaj:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Politechnice Gdańskiej. W tym roku mija 20 lat od pierwszego spotkania w ramach formuły GAMBIT i z tej okazji przygotowujemy specjalną edycję Seminarium, współorganizując je z Instytutem Transportu Samochodowego oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

Okazję do specjalnej formuły Seminarium GAMBIT daje nam program badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pt. "Rozwój Innowacji Drogowych", którego jednym z głównych celów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jako współrealizatorzy tego programu zaproponowaliśmy, by tematyka tegorocznego Seminarium GAMBIT objęła właśnie obszar innowacji drogowych. Proponujemy zatem prezentacje i dyskusję w dwóch głównych obszarach problemowych: bezpieczna infrastruktura drogowa i zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wnioski i rekomendacje płynące z podsumowania Seminarium GAMBIT 2016 zostaną następnie wykorzystane w realizacji poszczególnych projektów w ramach programu "Rozwój Innowacji Drogowych".

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Patronat Honorowy nad tegorocznym Seminarium GAMBIT objęli Minister Infrastruktury i Budownictwa, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydent ERF - Europejskiej Federacji Drogowej oraz Rektor Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dotyczące wydarzenia i rejestracja na: www.seminariumgambit.pl