Szukaj:

huberMaksymilian Tytus Huber ur. 4 stycznia 1872 w Krościenku nad Dunajcem, zm. 9 grudnia 1950 w Krakowie – polski naukowiec, inżynier mechanik.

Szkołę średnią ukończył we Lwowie, następnie podjął studia na Wydziale Inżynierii Lwowskiej Szkoły Politechnicznej, ukończone w 1895. Jako wybitny inżynier został asystentem w Katedrze Budowy Dróg i Tuneli macierzystej uczelni. Odbył roczne studia uzupełniające na Uniwersytecie w Berlinie. Po powrocie obronił pracę doktorską z teorii sprężystości ciał stałych. Od 1908 był profesorem Politechniki Lwowskiej. W czasie I wojny światowej służył w wojsku austriackim – bronił twierdzy Przemyśl. Po wojnie wrócił do pracy na Politechnice Lwowskiej. Był jej rektorem dwukrotnie: w roku akademickim 1914/15 i 1921/22. W 1928 opuścił Lwów i zamieszkał w Warszawie. Pracował jako kierownik Katedry Mechaniki Politechniki Warszawskiej. Po dramatycznych przeżyciach w okupowanej Warszawie (powstanie warszawskie) znalazł się w obozie przejściowym dla ludności Warszawy w Pruszkowie, a później w Zakopanem. W 1945 zamieszkał w Gdańsku i organizował Politechnikę Gdańską. Podjął się kierowania dwiema katedrami oraz urządzenia laboratorium wytrzymałości i mechaniki. W 1949 zamieszkał w Krakowie i przyjął funkcję kierownika specjalnie dla niego utworzonej Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki w AGH. Położył również wielkie zasługi dla rozwoju polskiej nauki i kultury, pracując społecznie w Zarządzie Kasy im. Józefa Mianowskiego, która odegrała tak doniosłą rolę w życiu społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Prowadził teoretyczne prace badawcze z zakresu mechaniki klasycznej i wytrzymałości materiałów. Sformułował hipotezę wytężenia materiału (hipoteza Hubera-Misesa-Hencky), będącą obecnie jednym z podstawowych wzorów we wszelkich obliczeniach wytrzymałościowych. Był doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (1945), Politechniki Warszawskiej (1947) i Gdańskiej (1950).

Jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobowcu rodzinnym rodziny Godlewskich. Grobowiec znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej renowacji, na którą nie stać członków rodziny znajdujących się już w podeszłym wieku. Koszty renowacji są wysokie, gdyż grobowiec ma zabytkowy charakter.

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej wystąpiło w inicjatywą zbiórki pieniędzy na renowację grobowca i umieszczenie na nim tabliczki upamiętniającej zasługi Profesora M.T. Hubera dla mechaniki polskiej i światowej. W tym celu zbieramy datki na konto Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Nr konta 52 1240 5400 1111 0000 4915 0353 z dopiskiem „Upamiętnienie zasług Profesora Hubera"