Rada Fundacji

 • Przewodniczący Rady Fundacji: doc. dr inż. Lech Michalski
 • Wiceprzewodniczący Rady Fundacji: mgr inż. Jan Tadeusz Kosiedowski

 

Członkowie Rady Fundacji

 • Bożysław Bogdaniuk
 • Jacek Chróścielewski
 • Zdzisław Kowalczyk
 • Lech Michalski
 • Czesław Szymczak
 • Jerzy Ziółko
 • Jan Tadeusz Kosiedowski

 

Zarząd Fundacji

 • Prezes Zarządu Fundacji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
 • Wiceprezes Zarządu Fundacji: dr inż. Sławomir Grulkowski