Szukaj:

banner520x60

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym Międzynarodowym Seminarium GAMBIT, które odbędzie się w Politechnice Gdańskiej w dniach 26-27 kwietnia 2012. Cykl seminariów na temat teorii i praktyki stosowanej w działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zainicjowaliśmy w 1996 roku. Jego tematem był projekt "Zintegrowanego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT'96", zrealizowany ze środków Komitetu Badań Naukowych na zamówienie ówczesnego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Od tego czasu spotykamy się w Politechnice Gdańskiej co 2 lata. Na zakończenie spotkania porozmawiamy o programie jubileuszowego, X Seminarium GAMBIT, zaplanowanego na kwiecień 2014.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zachęca kraje członkowskie oraz administrację drogową do ustanowienia celu "eliminacji dróg wysokiego ryzyka do roku 2020".

Od dnia 19 grudnia 2010 roku Rzeczpospolita Polska ma obowiązek stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do realizacji nowych zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wdrożenie procedury oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego projektów infrastruktury. Ze względu na brak odpowiednich regulacji ustawowych, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad wydał zarządzenie nr 42 z dnia 03.09.2009 w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

Diagnoza stanu brd w Polsce wskazuje, że największa gęstość ofiar śmiertelnych występuje na drogach krajowych. Chociaż stanowią one zaledwie 6% długości sieci drogowej porusza się po nich aż 35% pojazdów i rejestruje się 37% wszystkich ofiar śmiertelnych. Od 2001 roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach na drogach krajowych oscyluje wokół 2000 ofiar. Pomimo wielu podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań stawianych przez Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005.

W dniach 23-25 kwietnia 2008 roku odbyło się kolejne Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT”, które organizowane jest w Politechnice Gdańskiej co dwa lata.